Gaeilge

NUACHT NA MAIDINE Ó CLUAIN TUAISCIRT, CONTAE NA GAILLIMHE:

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh ag dalta Cluain Tuaiscirt.
Preab Nuacht 3u la Bealtainechun éisteacht leis an nuacht.
Inniu an Mháirt, an triú lá de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt ar fheabhas ar maidin.
Tháineamar ar ais ó Saoire na Cásca inniu. Bhí dhá
seachtaine againn don Saoire agus bhaineamar an taitneamh as.
I réamháisnéis na hAimhsire tá an ghrian ag taitneamh anois ach beidh citheanna báistí ag teacht ón tuaiscirt um thráthnóna.
Fáilte ar ais ar scoil gach éinne!

Nuacht 4.05.2011Preab anseo chun éisteacht leis an Nuacht

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Chéadaoin an ceathrú lá de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt ar
fheabhas ar maidin.
I Cóimeád ar na Bóithre Iarann d’foghlaimeamar teangacha difriúila. Rinneamar ‘Cá bhfuil an stáisiúin traenach?’ i teangacha difriúila cóisiúl le Gearmánach agus Francach.
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé gaofar anois agus tá scamaill dubh sa spéir. Beidh citheanna báistí ag teacht ón deisceart um thráthnóna.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt!

Nuacht 4.05.2011

Preab Nuacht 505chun éist leis an nuacht.

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Déardaoin, an cúigiú lá de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt go h-iontach ar maidin.
I Cóimeád ar na Bóithre Iarann rinneamar dráma i mBéarla faoi dul go dtí an stáisiún traenach. Beimíd ag cur ar an blog é inniu.
I réamhaisnéis na hAimhsire tá sé fliuch anois agus tá scamaill dubh sa spéir. Beidh citheanna báistí ag teacht ón iarthar um thráthnóna.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt!

Nuacht 605

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Aoine, an séú lá de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt thar barr ar maidin.
I Cóimeád ar na Bóithre Iarann rinneamar podcast faoin leabhair atá á léamh againn; The Runner le Keith Gray agus ‘The Railway Children’ le Edith Nesbitt.
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé gaofar anois agus tá scamaill dubh sa spéir. Beidh citheanna báistí ag teacht ón oirthear um thráthnóna.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt!

Nuacht 905

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Luan, an naoú lá de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt thar barr ar maidin.
Inniu beimíd ag ullmhú don Comaoineachán. Beidh sé ar siúl i gCluain Tuaiscirt De Domhnaigh seo chugainn ar a haon déag.
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé grianmhar anois ach tá sé gaofar. Beidh citheanna báistí ag teacht ón tuaiscirt um thráthnóna.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt!

Nuacht 1005

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Mháirt, an deichiú lá de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt go lonrach ar maidin.
Inné i Cóimeád ar na Bóithre Iarann rinneamar caibidil den leabhar, ‘The Railway Children’ le Edith Nesbitt .
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé grianmhar anois ach tá sé gaofar. Tá súil againn go fanfaidh an ghrian i gCluain Tuaiscirt don Comaoineachán ar an Domhnach.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt!

Nuacht 1105

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Chéadaoin, an t-aonú lá déag de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt go lonrach ar maidin.
Inné bhíomar ag ullmhú don Comaoineachán ar an Domhnach. Chuaigh Rang a dó suas go dtí an eaglais chun cleachtadh. Rinneamar ealáin chun an t-eaglais a mhaisiú.
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé grianmhar anois ach tá sé gaofar.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt!

Nuacht 1205

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Déardaoin, an dara lá déag de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt go lonrach ar maidin.
Inné bhíomar ag ullmhú don Comaoineachán ar an Domhnach. Bhíomar ag cleachtadh leis an cór sa scoil.
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé ag stealladh báistí agus tá sé gaofar.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt! Feicfimid thú amárach ag an ám céanna.

Nuacht 1305

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Aoine, an triú lá déag de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt ar mhúin na muice ar maidin.
Inné i Cóimeád ar na Bóithre Iarann rinneamar dráma beag i Francach faoi dul go dtí an stáisiún traenach.
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé ag stealladh báistí ach tá sé grianmhar freisin.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt! Feicfimid thú an seachtain seo chugainn ag an ám céanna.

Nuacht 1605

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Luan, an seú lá déag de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt ar mhúin na muice ar maidin.
Inné bhí an Comaoineachán ar siúl san eaglais. Tháinig gach éinne chuig an eaglais ag a ceathrú chun a haon déag. Bhí Rang a dó thar barr! Chanamar go léir leis an cór agus bhaineamar an taitneamh as!
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé scamallach agus tá an gaoth té.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt! Feicfimid thú amárach ag an ám céanna.

Nuacht 1705

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Mháirt, an seachtú lá déag de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt ar mhúin na muice ar maidin.
Inné d’fhéachamar ar griangraif ón Eastóin a thóg Larry nuair a bhí sé ann an seachtain seo caite. Is féidir Larry a fheiscint ar an idirlíon ar an suíomh www.clontuskert.scoilnet.ie! Is leipreachán beag é Larry agus téann sé timpeall an domhan ag foghlaim faoi tírthe eile.
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé scamallach agus tá an gaoth té.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt!
Feicfimid thú amárach ag an ám céanna.

Nuacht 1805

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Chéadaoin, an t-ochtú lá déag de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt ar mhúin na muice ar maidin.
Inné i Coimeád ar na Bóithre Iarann, rinneamar podcast ceol leis na h-ámhráin; “Morningtown Ride”, “Are you Right there Michael?” agus “I’ve been workin’ on the railroad”. Téigh go dtí www.keepontrack.scoilnet.ie agus brú ar Ballinasloe chun iad a éisteacht.
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé grianmhar, buíochas le Dia agus tá sé té.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt!
Feicfimid thú amárach ag an ám céanna.

Nuacht 1905

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Déardaoin, an naoú lá déag de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt ar mhúin na muice ar maidin.
Inné i Coimeád ar na Bóithre Iarann, rinneamar scéim LEGO. I foirne tógamar róbótraein. Beidh na scoilneanna i Baile Munna agus Baile Adaim ag deanamh róbótraein feisin. Téigh go dtí www.keepontrack.scoilnet.ie agus brú ar Ballinasloe chun iad a fheiscint.
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé grianmhar, buíochas le Dia agus tá sé té.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt!
Feicfimid thú amárach ag an ám céanna.

Nuacht 2305

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Aoine, an fiche-iú lá de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt ar mhúin na muice ar maidin.
Inné tháinig tuismitheoir, Síle Muldoon isteach chun caint le rang a haon agus a dó. Is altra í Síle agus oibríonn sí le daoine le míchumas. Bhí sí ag caint linn faoi na h-uirlisí a úsáideann sí mar altra chun othair a cabhrú. Tá rang a haon agus a dó ag deanamh scéim faoi agus ag togaint róbó as LEGO don Junior LEGO League.
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé grianmhar, buíochas le Dia agus tá sé té.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt!
Feicfimid thú amárach ag an ám céanna.

Dia dhaoibh go léir.
Seo é Nuacht na Maidine, á léamh agam.
Inniu an Luan, an triú lá is fiche de mí Bealtaine, dhá mhíle ‘is a haon déag.
Táimíd go léir anseo i gCluain Tuaiscirt ar mhúin na muice ar maidin.
Inniu i Coimeád ar na Bóithre Iarann, beimíd ag dul go dtí an stáisiún traenach i Béal Átha na Sluaighe. Beimíd ag bualadh le máistir an stáisiún agus ag caint faoi stair an stáisiún agus an stáisiún sa lá atá inniu ann. Téigh go dtí www.keepontrack.scoilnet.ie agus brú ar Ballinasloe chun tuarascáil a fheiscint.
I réamháisnéis na hAimhsire tá sé grianmhar, buíochas le Dia agus tá sé té.
Go raibh maith agaibh agus slán ó Cluain Tuaiscirt!
Feicfimid thú amárach ag an ám céanna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*